FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VZNIK SRDEČNÍCH CHOROB

Základem pro tuto vizualizaci je dotazník, kterého se účastnilo 299310 osob z USA

Použité technologie: Jupyter, PowerBI.

Jaké je celkové zdraví lidí, kteří chodí na preventivní prohlídky? Jaké je celkové zdraví lidí, kteří cvičí?

Respondenti dle BMI

Kolik porcí ovoce a zeleniny mesíčně snědí lidé dle BMI?

Kolik porcí smažených brambor za měsíc snědí lidé dle BMI?

Jaké jsou klíčové faktory pro vznik srdečních chorob dle tohoto dotazníku?

Jsou BMI kategorie, diabetes a cvičení důležitými faktory?

Pozn.: tato vizualizace dat se nezabývá určováním kauzalit, příčin a důsledků. Pouze hledá korelace a trendy.